قیمت زمین در واوان

(1مورد آگهی)
5 ماه پیش Star

بهترين نقطه تبريز زميني به مساحت ١٠٠٠متر در نبش خيابان اصلي