قیمت زمین در واوان

(1مورد آگهی)
6 ماه پیش

بهترين نقطه تبريز زميني به مساحت ١٠٠٠متر در نبش خيابان اصلي