فن سخنرانی

(9مورد آگهی)
4 ماه پیش Star

دوره های آموزشی آیین سخنوری، آموزش تخصصی مجریگری -گویندگی، فن بیان و مکالمات اثر بخش. دوره های آموزشی آیین سخنوری، آموزش تخصصی مجریگری -گویندگی، فن بیان و مکالمات اثر بخش Stars. مدرس: ستایش تاجیک "...

7 ماه پیش Star

آموزش سخنوری و سخنرانی و فن بیان. در روزگار ما، که عصر ارتباطات نام دارد هر انسان مترقی، پیشرو و مدرن امروزی که به دنبال رسیدن به اهداف بلند خود می باشد در حقیقت هر چه دارد از ایجاد ارتباط مؤثر است و ...

5 ماه پیش Star

در روزگار ما، که عصر ارتباطات نام دارد هر انسان مترقی، پیشرو و مدرن امروزی که به دنبال رسیدن به اهداف بلند خود می باشد در حقیقت هر چه دارد از ایجاد ارتباط مؤثر است و هر آنچه ندارد از عدم ارتباط مؤثر ...

7 ماه پیش Star

در روزگار ما، که عصر ارتباطات نام دارد هر انسان مترقی، پیشرو و مدرن امروزی که به دنبال رسیدن به اهداف بلند خود می باشد در حقیقت هر چه دارد از ایجاد ارتباط مؤثر است و هر آنچه ندارد از عدم ارتباط مؤثر ...

7 ماه پیش Star

آموزش سخنرانی و فن بیان (بیان موثر). . از مهمترین اقدامات در جهت بیان موثرتقویت مهارت های گفتاری است که یقینا برای ایجاد این مهم بالا بردن سطح آگاهی و میزان اطلاعات چهدر زمینه مسایل. زبانی و چه ...

یک ماه پیش Star

...، حرف برای گفتن داشته باشیم آموزش داده میشود. مبانی صداسازی بررسی میشود و در آخر مشکلات و نقاط ضعف فن بیان شما از سوی اساتید شناسایی و با تمرین اصلاح خواهد شد.. . مدت زمان دوره: 24 ساعت. طول دوره: 6 ...

4 ماه پیش Star

آموزش فن بیان و سخنوری برای افرادی که در ارتباط خود در کار ، تحصیل و با با دیگران احساس ضعف می کنند. با این شیوه در پایان دوره شما می توانید. خوب و با حوصله بشنوید. خوب و بدون اضطراب سخن بگویید. ...

5 ماه پیش Star

... آشنایی با اینترنت. . آشنایی با روشهای حرفه ای جستجو در سایتها. . آموزش روشهای یک ارائه و سخنرانی و فن بیان. . آموزش روشهای تندخوانی و معرفی فواید آن. . آموزش روشهای برنامه ریزی و رسیدن به موفقیت با ...

5 ماه پیش Star

... آشنایی با اینترنت. . آشنایی با روشهای حرفه ای جستجو در سایتها. . آموزش روشهای یک ارائه و سخنرانی و فن بیان. . آموزش روشهای تندخوانی و معرفی فواید آن. . آموزش روشهای برنامه ریزی و رسیدن به موفقیت با ...